Triết lý kinh doanh

Để giữ gìn "Tín Tâm" Công ty CP Thép Việt Ý luôn coi đạo đức kinh doanh là kim chỉ nam, là yếu tố cốt lõi đối với sự sống còn của công ty.

  • Đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết.
  • Chất lượng sản phẩm và dịch vụ tạo nên sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
  • An toàn lao động và bảo vệ môi trường là mối quan tâm hàng đầu.
  • Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, quản lý minh bạch và sự đoàn kết hợp lực giữa CBNV.
  • Doanh nghiệp toàn cầu, không ngừng đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội và quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản.