Công nghệ & Môi Trường

Công ty CP Thép Việt Ý cam kết cung cấp sản phẩm thép xây dựng có chất lượng cao phù hợp với các tiêu chuẩn đã đăng ký và không ngừng nâng cao khả năng -đáp ứng nhu cầu của Khách hàng về chất lượng và môi trường.

Các cơ sở cam kết:
- Dây chuyền thiết bị công nghệ hiện đại để sản xuất sản phẩm có chất lượng cao và thân thiện với môi trường.
- Đội ngũ cán bộ công nhân viên có kiến thức, kinh nghiệm và kỷ luật cao.
- Tuân thủ các yêu cầu pháp luật về môi trường.
- Không phát thải chất thải vượt ngưỡng cho phép ra môi trường.
- Luôn cố gắng nỗ lực cho các hoạt động cải thiện môi trường trong công ty và cho toàn cộng đồng qua việc tiết kiệm năng lượng và tài nguyên.
- Cung cấp đủ nguồn lực và phương tiện để Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, ISO 14001 và ISO/IEC 17025 luôn phát huy có hiệu quả.