Công ty CP Thép Việt Ý tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày đăng : 15/05/2020

Sáng ngày 14/5/2020, sau thời gian tạm hoãn do đại dịch Covid-19, Công ty CP Thép Việt Ý tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 với tổng số cổ phần tham dự chiếm 98,31%.

Tại Đại hội, CTCP Thép Việt Ý được vinh dự đón tiếp sự hiện diện của ông Trịnh Khôi Nguyên – Phó TGĐ Tổng Công ty Thép Việt Nam; Ông Lê Thành Thực – Phó TGĐ Công ty CPTM Thái Hưng, Ông Yasuhiro Yonemura - Phó Tổng Quản lý Tập đoàn Thép Kyoei Steel Nhật Bản, Chi nhánh Hirakata.

Ông Yoichi Hoshino - Tổng Giám Đốc , thành viên HĐQT báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Năm 2019 Thép Việt Ý dưới sự lãnh đạo của Tập đoàn Thép Kyoei Nhật Bản đã có nhiều thay đổi trong hoạt động quản lý và điều hành theo hướng hiện đại và tiên tiến. Chất lượng sản phẩm Thép VIS qua đó được cải thiện đáng kể và được khách hàng đánh giá là “Số 1 về chất lượng trên thị trường Miền Bắc”. 

Trên cơ sở nhận định tình hình thị trường năm 2020 HĐQT đã trình đại hội kế hoạch sản lượng tiêu thụ thép năm 2020 là 322,300 tấn, doanh thu ước đạt 3,634 tỷ đồng.

Ông Vũ Văn Huy - Trưởng Ban Kiểm Soát báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm Soát Công ty

Tại phiên họp, đại hội đã nhất trí thông qua: Báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2019 và kế hoạch SXKD 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của HĐQT và BKS; Sửa đổi Điều lệ Công ty; Báo cáo chi trả lương và thù lao HĐQT & BKS 2020…

Ông Nguyễn Duy Luân - thành viên HĐQT đọc báo cáo tại hội nghị
Ông Trịnh Khôi Nguyên - thành viên HĐQT đọc báo cáo tại hội nghị
Ông Satoshi Oda - Phó TGĐ, thành viên HĐQT đọc báo cáo tại hội nghị

Đặc biệt, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020- 2025. Ông Yasuhiro Yonemura trở thành thành viên HĐQT mới của Thép Việt Ý. Phát biểu tại đại hội, Ông Yasuhiro Yonemura chia sẻ, các thành viên HĐQT với kinh nghiệm quản lý của mình cùng với những lợi thế của Thép Việt Ý, sự tin tưởng của các Quý Cổ đông, sự ủng hộ của các đối tác khách hàng và sự đoàn kết của toàn thể CBCNV; HĐQT sẽ hoàn thành tốt kế hoạch 2020, từng bước đem lại hiệu quả cho công ty và gia tăng lợi ích cho cổ đông và cộng đồng xã hội.    

Ông Yasuhiro Yonemura phát biểu trực tuyến sau khi trở thành thành viên HĐQT mới

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Thép Việt Ý đã kết thúc tốt đẹp với sự nhất trí và ủng hộ cao của các cổ đông. Trong năm 2020, HĐQT cùng với Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Thép Việt Ý sẽ tiếp tục từng bước khắc phục khó khăn còn tồn tại, đoàn kết, nỗ lực không ngừng để đạt và vượt kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

MarketingVIS