Tin tức & Sự kiện

CATALOGUE (Tue, 24-04-2018)
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Theo số liệu SteelHome ngày 13/4, tồn kho thép xây dựng của Trung Quốc ở 100 doanh nghiệp (365 nhà máy) ở mức 3,6579 triệu tấn, giảm 385.700 t  >>