Thép cuộn SAE, 30MnSi

• THÉP RÚT DÂY SAE
-    
Đường kính: Φ5.5mm, Φ6.0mm, Φ6.5mm, …, Φ10mm.
-    Trọng lượng cuộn: 750kg – 2.000kg/cuộn.
-    Tiêu chuẩn áp dụng: ASTM A510/A510M (SAE1006, SAE1008, SAE1012…)
-    Phạm vi sử dụng: Sử dụng làm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất các sản phẩm công nghiệp như lưới thép, dây buộc, đinh..

• THÉP CUỘN 30MnSi
-  
 Đường kính: Φ8mm, Φ10mm, Φ12mm
-    Trọng lượng: 750kg – 2.000kg/cuộn
-    Tiêu chuẩn áp dụng: GB/T14981
-     Phạm vi sử dụng: Sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất thép dự ứng lực