Sản phẩm

Thép thanh vằn (Fri, 05-01-2018)
Kích thước thép: Kích cỡ sản phẩm: Từ Ø10 — Ø40 Chiều dài thanh thép: L = 11.7 m Trọng lượng bó thép: W = 3 tấn Bề   >>
Thép cuộn vằn gai (Fri, 05-01-2018)
Kích thước: .  Kích cỡ sản phẩm: Từ Ø6 — Ø8 .  Đường kính bó thép: D = 1.2 m .  Trọng lượng bó t  >>
Thép cuộn tròn trơn (Fri, 05-01-2018)
.  Kích cỡ sản phẩm: Từ Ø6 — Ø8 .  Đường kính bó thép: D = 1.2 m .  Trọng lượng bó thép: W =  >>
Phôi thép (Fri, 05-01-2018)
Chủng loại: Các loại phôi thép từ các bon thông thường đến thép hợp kim mác cao, thép các bon xây dựng ưu chất, th  >>
  • 1