Tin tức Quốc tế

Liên đoàn Gang thép Nhật Bản cho biết sản lượng thép thô của Nhật Bản trong năm bắt đầu từ tháng 4 năm 20  >>
Sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép thế giới (worldsteel) là 148,6 triệu tấn (Mt) vào tháng 11 năm 2018, tăn  >>
Kết quả của cuộc gặp Mỹ, Trung bên lề G20 đã hỗ trợ thị trường hàng hóa thế giới trong phiên giao dị  >>
Tin tức Mỹ - Trung Quốc đình chiến thương mại đã xoa dịu lo ngại dư cung thép tại Trung Quốc, từ đ  >>