Tin tức Quốc tế

Tổng sản xuất thép thô của thế giới theo số liệu báo cáo của 64 quốc gia trong Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) là 139,4 triệu   >>
Ngay sau khi kết thúc mùa đông, kinh đô thép của Trung Quốc - Đường Sơn ngày hôm qua (26/2/2018) đã công bố chính sách c  >>
Sản lượng thép thô của thế giới trong năm 2017 đạt 1.691,2 triệu tấn, tăng 5,3% so với năm 2016. Sản lượng thép thô tăng lên ở  >>
Giá thép thanh dài Trung Quốc thời gian qua đã giảm mạnh từ mức hơn 4900 NDT/tấn xuống 3900 NDT/tấn  nhưng đã tăng vào   >>