Tin tức Quốc tế

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp thuế mới cao hơn lên thép nhập khẩu từ các nước khác sớm nh  >>
Trong đó, sản lượng phôi thép của Trung Quốc trong tháng 11 đạt 49,9 triệu tấn, giảm nhẹ 0,2% so với tháng 11/2010. Theo báo cáo vừ  >>
9 tháng, sản lượng thép ở châu Á đạt 728,3 triệu tấn, của EU là 137,5 triệu tấn và Bắc Mỹ là 89,3 triệu tấn. Sản lượ  >>
Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel) vừa điều chỉnh tăng dự báo về nhu cầu thép thế giới năm 2011 và 2012, và cho   >>