Tin tức Ngành

Ngày 13/5/2019 Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1230/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng v  >>
Theo bài thuyết trình của worldsteel, tại Hội nghị Tái chế Kim loại Quốc tế Trung Quốc lần thứ 12 năm 2019, xu hướng sản   >>
Thép rút dây là loại thép dây được làm nhỏ tiết diện từ những dây thép có đường kính lớn hơn. Trong quá   >>
Thép dây tỷ lệ carbon thấp SAE 1006 ~ 1022   Đây là các loại thép dây có hàm lượng carbon thấp ở mức 0,66 ~ 0,22%. Các loại t  >>