Thông tin thị trường

Theo số liệu SteelHome ngày 13/4, tồn kho thép xây dựng của Trung Quốc ở 100 doanh nghiệp (365 nhà máy) ở mức 3,6579 triệu tấn, giảm 385.700 t  >>
Với sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều tên tuổi như Hòa Phát, Hoa Sen, Tổng công ty Thép Việt Nam, Tôn Đông   >>
Ông Timothy Fiore, chủ tịch của ISM cho biết: “Nguyên nhân của việc tăng giá nguyên liệu thô trong tháng này chủ yếu do chính s  >>
Lịch sử đã từng chứng kiến những thời điểm khó khăn và có vẻ như lịch sử lại tái diễn khi vào ngày   >>