Thông tin thị trường

Sản lượng thép thô của thế giới theo số liệu thống kê của 66 quốc gia trong tháng 9/2017 đạt 141,4 triệu tấn, tăng 5,6% so với tháng 9/2016.   >>
Theo khảo sát của Báo Đấu thầu, tổng doanh thu quý III/2017 của 14 doanh nghiệp ngành thép đang niêm yết trên HOSE, HNX, và UPCoM đạt   >>
Giá của các nhà máy thép Trung Quốc tiếp tục tăng trong tháng trước khi các nhà chức trách vẫn tiếp tục hạn ch  >>
Nhu cầu phát triển hạ tầng cao cùng với chính sách thương mại chưa hợp lý khiến Việt Nam trở thành nước nh  >>