Thông tin thị trường

Thị trường thép thế giới năm 2018 đầy biến động, đang đi vào hồi kết thúc là sự ảm đạm bao trùm trên to  >>
Một năm nhiều sự kiện đã kết thúc lặng lẽ, Quý 1 không chắc chắn. Một năm đầy biến động trên thị tr  >>
Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), xuất khẩu thép Việt Nam tăng mạnh trong năm 2018 trong khi khối lượng nhập khẩu giảm dần. N  >>
Liên đoàn Gang thép Nhật Bản cho biết sản lượng thép thô của Nhật Bản trong năm bắt đầu từ tháng 4 năm 20  >>