Thông tin từ VIS

Ngày 15/5 vừa qua, Công ty CP Thép Việt Ý đã tổ chức thành công chương trình lễ ra mắt cổ đông lớn –  >>
1. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty CP Thép Việt Ý
Chi tiết
CATALOGUE (Tue, 24-04-2018)
Chi tiết