Thông tin từ VIS

Theo định kỳ hàng năm, từ ngày 10 đến 14 tháng 12 Thép Việt Ý tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho gần 900 CBCN  >>
Ngày 19/10/2018 tại Công ty CP Thép Việt Ý đã diễn ra chương trình meeting chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.   Chương trì  >>
Chi tiết
Thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở và phát huy quyền làm chủ của người lao động, ngày 03/10/2018, Chi nhánh CTC  >>