Thông tin từ VIS

Ngày 19/10/2018 tại Công ty CP Thép Việt Ý đã diễn ra chương trình meeting chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.   Chương trì  >>
Chi tiết
Thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở và phát huy quyền làm chủ của người lao động, ngày 03/10/2018, Chi nhánh CTC  >>