Thông tin từ VIS

Ngày 04 tháng 10 vừa qua Liên đoàn Lao động Tỉnh Hưng Yên đã tổ chức vinh danh các “Doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo   >>
Ngày 23/9/2019 tại công ty CP Thép Việt Ý đã diễn ra chương trình trao giải thưởng “ Cải tiến nội bộ 2019 ” cho các đội  >>