Thông tin từ VIS

Thép được sử dụng để xây dựng các công trình: nhà ở, văn phòng, cao ốc, cầu, đường, nhà máy… Thép xây dự  >>
Được thành lập năm 2001, hoàn thành và đi vào hoạt động từ cuối năm 2002. Đầu năm 2003 sản phẩm Thép VIS chính thức c  >>
Vận hành thành công hai nhà máy (phôi thép và cán thép) có công nghệ hiện đại đồn  >>