Văn hóa DN & Đạo đức KD

Văn hoá doanh nghiệp:

 

Để có thể đạt tới tham vọng trở thành Nhà sản xuất và kinh doanh thép tầm cỡ khu vực và thế giới, ngay từ những ngày đầu thành lập, Thép Việt Ý luôn đi đầu trong tư duy, trách nhiệm và sự quyết tâm.

Từng con người trong VISCO luôn thể hiện là một nhân viên thông minh, lấy hành động làm thước đo, coi trọng Khách hàng, tôn trọng Tập thể, cùng hướng tới mục đích chung và giữ đúng tiêu chuẩn đạo đức.

Đạo đức kinh doanh:

 

Để gìn giữ “Tín tâm”, Công ty CP Thép Việt Ý luôn coi đạo đức kinh doanh là chữ tín trong sáng, là yếu tố cốt lõi ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của công ty.

VISCO đang nỗ lực xây dựng nền tảng đạo đức kinh doanh trong từng cán bộ công nhân viên, trong các quan hệ bạn hàng đối tác… đưa đạo đức kinh doanh trở thành nền tảng văn hoá trong doanh nghiệp.