Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN (Thu, 15-03-2018)
Vị trí tuyển dụng 06 Công nhân sửa chữa cơ khí 08 Công nhân sửa chữa điện tự động hóa 10 Công nhân bốc xếp , công  >>
  • 1