Các nước sản xuất thép lớn nhất trong tháng 9/2019

Sản lượng thép thô của các nước thế giới báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) ghi nhận mức tăng đáng chú ý trong giai đoạn chín tháng đầu của năm hiện tại. Dữ liệu sản xuất thép tích lũy cho thấy sản lượng của 64 quốc gia báo cáo với hiệp hội đã tăng cao hơn gần 3,9% so với năm trước. Các quốc gia trên đã chiếm gần 99% tổng sản lượng thép thô thế giới năm 2018.
 
Sản lượng thép thô toàn cầu đạt 1,391 tỷ tấn từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, so với sản lượng 1,39 tỷ tấn trong tháng 1-2018. Trung Quốc dẫn đầu sản xuất thép thô thế giới với sản lượng 747.824 Mt. Đất nước này chiếm gần 54% sản lượng thép toàn cầu.
 
Sản lượng thép thô thế giới đạt 151.499 triệu tấn (Mt) trong tháng 9 Sep19, so với sản lượng 151.898 Mt trong cùng tháng năm trước.
 
Bảng dưới đây cung cấp dữ liệu sản xuất thép thô cho mười quốc gia sản xuất hàng đầu vào tháng 9 năm nay:

No.

Country

Quantity

1

China

82,773

2

India

8,961

3

Japan

8,045

4

United States

7,072

5

South Korea

5,691

6

Russia

5,575

7

Germany

3,352

8

Turkey

2,733

9

Brazil

2,403

10

Italy

2,208

 

Lưu ý: Sản lượng trên tính bằng nghìn tấn.
 
Các nhà sản xuất thép thô hàng đầu trong chín tháng đầu năm 2019 được liệt kê trong bảng dưới đây.

No.

Country

Quantity

1

China

747,824

2

India

84,189

3

Japan

75,639

4

United State

66,200

5

South Korea

54,130

6

Russia

53,775

7

Germany

30,552

8

Turkey

25,286

9

Brazil

24,618

10

Iran

19,318

 

Nguồn: Scrap Monster