THÉP VIỆT Ý TRAO GIẢI THƯỞNG ’’CẢI TIẾN NỘI BỘ 2019

Ngày 23/9/2019 tại công ty CP Thép Việt Ý đã diễn ra chương trình trao giải thưởng “ Cải tiến nội bộ 2019 ” cho các đội xuất sắc.

 

Trước đó, Ban Chỉ đạo Cải tiến nội bộ đã tổ chức đại hội Cải tiến nội bộ (Đại hội JK) năm 2019 cho các đội tham dự. Tại đại hội JK năm nay, các nhóm tác giả báo cáo chi tiết và nghe các ý kiến của các phản biện và của hội đồng. Qua đó, hoàn thiện nội dung để ban hành áp dụng rộng rãi trong công tác sản xuất của toàn Công ty. Sáng kiến của hai đội đến từ Nhà máy cán Hưng Yên và Nhà máy Hải Phòng đã được Hội đồng công nhận và xếp hạng. Kết quả chung cuộc, đội Nhà máy Hải Phòng với đề án “Giải pháp giảm tiêu hao điện phụ trợ và vôi” đã giành GIẢI NHẤT và đội Nhà máy cán Hưng Yên với đề án “Nâng cao hiệu suất sử dụng thiết bị và giảm tỷ lệ phế phôi” đã giành GIẢI NHÌ.

 

Ông Satoshi Oda - Phó TGĐ, Trưởng Ban Cải tiến Nội bộ trao GIẢI NHẤT cho đội "Nhà máy Hải Phòng"

 

Các thành viên đội "Nhà máy Hải Phòng " tham dự Đại hội JK 2019

 

Hoạt động “Cải tiến nội bộ - JK ” là hoạt đồng thường xuyên của Thép Việt Ý nhằm khuyến khích tinh thần đam mê nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của các cán bộ kỹ thuật trong toàn Công ty, qua đó góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

 

Ông Satoshi Oda - Phó TGĐ, Trưởng Ban Cải tiến Nội bộ trao GIẢI NHÌ cho đội "Nhà máy Cán Hưng Yên "

 

Các thành viên đội "Nhà máy Cán Hưng Yên " tham dự Đại hội JK 2019

 

MarketingVIS