Sản lượng thép Trung Quốc tăng chậm, Việt Nam tăng mạnh

Sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép thế giới đã tăng 1,7% so với cùng kỳ trong tháng 7 lên 156,7 triệu tấn. Theo đó, mức tăng trưởng sản lượng đã chậm lại từ 4,6% trong tháng 6 và 5,4% trong tháng 5.

 

 

Mặc dù chậm lại từ mức tăng trưởng hai con số, sản xuất của Trung Quốc vẫn tăng 5% trong tháng 7 lên 85,2 triệu tấn, trong khi sản lượng của Ấn Độ chỉ tăng 1,7% lên 9,2 triệu tấn. Sản lượng của Nhật Bản và Hàn Quốc giảm lần lượt -0,4% và -2,1% xuống còn 8,4 triệu tấn và 6 triệu tấn. Đáng chú ý, sản lượng của Việt Nam đã tăng 52% lên 1,8 triệu tấn, mức tăng trưởng nhanh nhất trong tháng 7. Tổng sản lượng châu Á tăng 3,9% lên 113,3 triệu tấn.

Sản lượng EU28 giảm trở lại vào tháng 7, nhưng chỉ giảm -0,2% xuống còn 13,6 triệu tấn. Sản lượng của Đức và Ý được ước tính đã giảm -1% và -1,2% tương ứng xuống còn 3,4 triệu và 2,1 triệu tấn. Sản lượng của Pháp giảm -0,6% xuống 1,3 triệu tấn. Tuy nhiên, sản lượng của Tây Ban Nha ước tính đã tăng 16% lên 1,1 triệu tấn. Sản lượng của Ba Lan ước tính đã giảm -3,6% xuống còn 780.000 tấn.

Hoa Kỳ đã tăng sản lượng 1,8% trong tháng 7 lên 7,5 triệu tấn, chậm lại do tăng trưởng nhanh hơn trong những tháng trước, trong khi sản xuất của Brazil giảm -21% xuống 2,4 triệu tấn.

Sản lượng của Nga ước tính đã giảm -1,5% xuống còn 6,2 triệu tấn và sản lượng của Ukraine được xác nhận giảm -1,7% xuống còn 1,8 triệu tấn.

Trong khi đó, sản xuất của Thổ Nhĩ Kỳ giảm -11% xuống còn 2,9 triệu tấn.

Do đó, sản lượng luyện thép thô toàn cầu từ tháng 1 đến tháng 7 tăng 4,6% so với cùng kỳ lên 1,08 tỷ tấn.

Nguồn: Kallanish