Thép dây carbon thấp SAE 1006 ~ 1022

Thép dây tỷ lệ carbon thấp SAE 1006 ~ 1022

 

Đây là các loại thép dây có hàm lượng carbon thấp ở mức 0,66 ~ 0,22%. Các loại thép này được sử dụng làm thép rút dây ứng dụng các sản phẩm dây thép, dây thép mạ kẽm, đinh, lưới thép…

 

Thành phần hóa học:

 

 

Marketing VIS