Thép Việt Ý tổ chức thành công Đại hội Cổ đông 2019

Sáng ngày 19/4/2019, Công ty CP Thép Việt Ý tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 với tổng số cổ phần tham dự chiếm 96,489%.
 
Tại Đại hội, CTCP Thép Việt Ý được vinh dự đón tiếp sự hiện diện của ông Trịnh Khôi Nguyên – Phó TGĐ Tổng Công ty Thép Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Vinh – TGĐ Công ty CPTM Thái Hưng, ông Kosusei Kawakami – Giám đốc Bộ phận Đầu tư Nước ngoài, Tập đoàn Thép Kyoei Steel Nhật Bản, ông Fukunishi Hidekazu – TGĐ Công ty Thép Kyoei Việt Nam cùng các Lãnh đạo cấp cao của Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam; Công ty CPĐT Du thuyền và Sân Golf FLC Biscom, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội…
 
Ông Toshimasa Zako - Chủ tịch HĐQT điều hành đại hội
 
Năm 2018 Thép Việt Ý đã có những thay đổi mạnh mẽ với việc chuyển đổi chủ sở hữu từ Công ty CPTM Thái Hưng sang Tập đoàn Thép Kyoei Nhật Bản. VIS đã thay đổi toàn bộ bộ máy lãnh đạo cấp cao từ HĐQT, Ban TGĐ điều hành cùng các vị trí chủ chốt khác. Theo đó, một số chính sách quản lý cũng được thay đổi theo hướng hiện đại và tiên tiến. Chất lượng sản phẩm Thép VIS qua đó được cải thiện đáng kể và được khách hàng đánh giá là “Số 1 về chất lượng trên thị trường Miền Bắc”. 
 
Trên cơ sở nhận định tình hình thị trường năm 2019 Ban lãnh đạo công ty trình mục tiêu sản lượng tiêu thụ thép năm 2019 là 415.000 tấn tăng trưởng 15% so với năm 2018.  
 
Tại phiên họp, đại hội đã nhất trí thông qua: Báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2018 và kế hoạch SXKD 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của HĐQT và BKS; Sửa đổi Điều lệ Công ty; Báo cáo chi trả lương và thù lao HĐQT & BKS 2019 … …
 
Các thành viên HĐQT và BKS mới ra mắt đại hội: Ông Hiroshi Kunimaru - Tân Chủ tịch HĐQT, Ông Trịnh Khôi Nguyên - TV HĐQT và Ông Vũ Văn Huy - Trưởng  BKS.
  
Đặc biệt, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã tiến hành bầu thay thế HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 – 2024). Ông Hiroshi Kunimaru được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT, Ông Trịnh Khôi Nguyên  được bầu là Thành viên HĐQT, Ông Vũ Văn Huy được bầu làm Trưởng BKS. Tân Chủ tịch HĐQT của Công ty - Ông Hiroshi Kunimaru từng học chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Kobel, từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại Ngân hàng Resona Bank (Nhật Bản); Tập đoàn Kyoei Steel Nhật Bản và là Thành viên Ban Giám đốc điều hành Công ty TNHH Kyoei Industrial. Phát biểu tại đại hội, Ông Hiroshi Kunimaru tin rằng với kinh nghiệm quản lý của mình cùng với những lợi thế của Thép Việt Ý, sự tin tưởng của các Quý Cổ đông và sự ủng hộ của toàn thể CBCNV Ông sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước đem lại hiệu quả cho công ty và gia tăng lợi ích cho cổ đông và cộng đồng xã hội.    
 
Ông Hiroshi Kunimaru - Tân Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 phát biểu tại đại hội 
 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Thép Việt Ý đã kết thúc tốt đẹp với sự nhất trí và ủng hộ cao của các cổ đông. Trong năm 2019, HĐQT cùng với Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Thép Việt Ý sẽ tiếp tục từng bước khắc phục khó khăn còn tồn tại, đoàn kết, nỗ lực không ngừng để đạt và vượt kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 
Tin Marketing