Sản lượng thép thô toàn cầu tăng nhẹ trong tháng 1

Theo báo cáo sơ bộ của Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) chỉ ra rằng sản lượng thép thô toàn cầu đạt 146,71 triệu tấn vào tháng 1 năm 2019 cao hơn mức 145,18 triệu tấn vào tháng 1 năm 2018.
 
Sản lượng của khu vực châu Á đã tăng 2,3% trên tổng 102,55 triệu tấn trong tháng. Khu vực này chiếm gần 70% sản lượng toàn cầu. Tăng trưởng sản xuất được dẫn đầu bởi Trung Quốc, nơi sản lượng hàng tháng tăng cao hơn 4,3% so với cùng kỳ năm trước là 75.013 triệu tấn. Ở vị trí thứ hai là Ấn Độ với sản lượng 9,18 triệu tấn, tiếp theo là Nhật Bản với 8,14 triệu tấn. Sản lượng của Ấn Độ và Nhật Bản giảm lần lượt 1,9% và 9,8%.
 
Sản lượng thép thô của Mỹ tăng 11% trong tháng. Điều này góp phần tăng 7,3% sản lượng thép của Bắc Mỹ. Sản lượng của Canada cũng tăng gần 1%. Mặt khác, sản lượng thép thô của Mexico chứng kiến ​​sự sụt giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó, Nam Mỹ đã chứng kiến ​​mức tăng 2,5% trong sản lượng, mặc dù sản lượng giảm mạnh ở Uruguay và Venezuela.
 
Sản lượng dầu thô của EU giảm 3,5%, trong khi các khu vực châu Âu khác ghi nhận sản lượng giảm 17,6%. Khu vực CIS ghi nhận sản lượng giảm 4,3%. Sản lượng của châu Phi cũng giảm 5,4%. Sản lượng ở Trung Đông không thay đổi khi so sánh với tháng 1 năm 2018. Sản lượng khu vực Châu Đại Dương đạt tổng cộng 523.000 tấn, giảm 5,2% so với 552.000 tấn trong tháng 1 năm ngoái.
 
Nguồn: Scrap Monster