SẢN LƯỢNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 11 TĂNG 5,8%

Sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép thế giới (worldsteel) là 148,6 triệu tấn (Mt) vào tháng 11 năm 2018, tăng 5,8% so với tháng 11 năm 2017.

Sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 11 năm 2018 là 77,6 Mt, tăng 10,8% so với tháng 11 năm 2017. Nhật Bản sản xuất 8,7 triệu thép thô vào tháng 11 năm 2018, giảm 0,5% so với tháng 11 năm 2017. Hàn Quốc sản xuất 5,9 Mt thép thô trong tháng này, tăng 1,1% vào tháng 11/2017.

 

 

Tại EU, Pháp đã sản xuất 1,4 triệu thép thô vào tháng 11 năm 2018, tăng 12,8% so với tháng 11 năm 2017. Sản lượng thép thô của Ý cho tháng 11 năm 2018 là 2,2 Mt, giảm 1,0% so với tháng 11 năm 2017. Tây Ban Nha sản xuất 1,3 Mt vào tháng 11 Năm 2018, giảm 0,7% vào năm 2017.

Brazil đã sản xuất 2,8 triệu thép thô vào tháng 11 năm 2018, giảm 6,1% so với tháng 11/2017.

Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ tháng 11 năm 2018 là 3,1 Mt, giảm 2,1% so với tháng 11/2017.

Sản lượng thép thô tại Ukraine là 1,7 Mt trong tháng này, giảm 11,2% so với tháng 11/2017.

Mỹ đã sản xuất 7,4 triệu thép thô vào tháng 11 năm 2018, tăng 11,8% so với tháng 11/2017.

 

Theo Worldsteel.Org