Thủ phủ thép Trung Quốc thực hiện cắt giảm 50% sản lượng

Thành phố Đường Sơn – thủ phủ ngành thép của Trung Quốc đã công bố kể từ 18 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2018, Đường Sơn bắt đầu thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm hạn chế mức ô nhiễm môi trường nặng cấp II và thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

Đối với ngành công nghiệp sắt thép: trên cơ sở đảm bảo an toàn trong sản xuất, máy thiêu kết, lò trục và vôi nung sẽ bị hạn chế sản xuất 50%; máy thiêu kết đang hoạt động sẽ được giảm thiểu van 20%.

 

 

Nguồn: SteelHome