NHU CẦU THÉP TOÀN CẦU TĂNG 3,9% NĂM 2018

Nhu cầu thép toàn cầu tiếp tục thể hiện khả năng phục hồi

Hiệp hội thép thế giới (worldsteel) hôm nay đã công bố Triển vọng trong ngắn hạn tháng 10 năm 2018 (SRO). Nhu cầu thép cho các dự án trên toàn thế giới sẽ đạt 1.657,9 triệu tấn vào năm 2018, tăng 3,9% so với năm 2017. Năm 2019, dự báo nhu cầu thép toàn cầu sẽ tăng 1,4% đạt 1,681,2 triệu tấn.

Bình luận về triển vọng, ông Al Remeithi, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế thế giới cho biết, “Năm 2018, nhu cầu thép toàn cầu tiếp tục thể hiện khả năng phục hồi nhờ sự các hoạt động đầu tư ở các nền kinh tế phát triển và hiệu suất cải thiện của các nền kinh tế mới nổi. Nhu cầu thép dự kiến sẽ vẫn khả quan vào năm 2019, tăng trưởng ở mức 1,4% trên toàn cầu ”.

 

Nhu cầu thép toàn cầu đối mặt với sự không chắc chắn từ những căng thẳng trong môi trường kinh tế toàn cầu

Trong khi sức cầu thép phục hồi từ năm 2017 kéo năm 2018 thì rủi ro cũng đã tăng lên, bắt nguồn từ những căng thẳng thương mại gia tăng và biến động tiền tệ. Bình thường hóa các chính sách tiền tệ ở Mỹ và EU cũng có thể ảnh hưởng đến các đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi. 

 

Nguồn: WorldSteel