SẢN LƯỢNG THÉP THẾ GIỚI TĂNG 2,6%

Theo số liệu của Hiệp hội Thép thế giới (Worldsteel), sản lượng sản xuất thép của thế giới trong tháng 8 năm 2018 đạt 151,7 triệu tấn, tăng 2,6%.

 

Sản lượng thép thô của Trung Quốc tăng 2,7% so với tháng 8 năm ngoái ở mức 80,3 triệu tấn, trong khi Ấn Độ sản xuất 8,8 triệu tấn, tăng 3,7% so với tháng 8/2017. Tại Nhật Bản, sản lượng thép thô đạt 8,8 triệu tấn, tăng 0,9% so với năm trước, trong khi con số của Hàn Quốc vẫn ở mức 6,1 triệu.

 

Tại châu Âu, Tây Ban Nha sản xuất 1,2 triệu tấn thép thô, tăng 6,6% so với năm ngoái, trong khi Ý cũng sản xuất 1,2 triệu tấn, tăng 8% so với tháng 8/2017. Pháp sản xuất 0,9 triệu tấn, giảm 16,8% so với năm ngoái.

 

Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 5,7% chỉ còn 3 triệu tấn và sản lượng của Ukraine đạt 1,8 triệu tấn, cũng giảm 3,7%.

 

Mỹ sản xuất 7,5 triệu tấn thép thô trong tháng 8, tăng 5,1% so với tháng 8 năm ngoái.

 

Nguồn: Steel Times International