Trung Quốc bắt đầu các biện pháp giảm phát thải

Thành phố Tangshan với sản lượng thép lớn nhất Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm phát thải từ 18:00 ngày 29 tháng 8 đến 12:00 sáng ngày 3 tháng 9.

Các nhà máy thép được yêu cầu hạn chế công suất của máy thiêu kết, lò trục và lò vôi của họ bằng 50%. Cửa gió của các máy thiêu kết đóng bớt 20%.

Tất cả các máy thiêu kết phải hạn chế công suất bằng 50% và đóng cửa gió mức 20% ngoại trừ các thiết bị sau.

Nhà máy thép

Thiết bị

Ghi chú

Kaiheng Steel

1 máy thiêu kết 198m³ 

Thiết bị khử lưu huỳnh cho các máy thiêu kết này đã đi vào hoạt động. (SO <35mg / m³, KHÔNG <50 mg / m³, PM <10mg / m³)

Tangshan Steel Stainless Steel Company

1 máy thiêu kết 265m³

Yanshan Steel

2 máy thiêu kết 300m³ 

Jinxi Steel

1 máy thiêu kết 265m³ 

Tangshan Steel Medium Plate Company

1 máy thiêu kết 240m³ 

Delong Steel

1 máy thiêu kết 230m³ 

 

Source: SteelHome