Nhu cầu thép phế liệu của các nước ASEAN

 

Nhu cầu phế liệu của ASEAN tăng đáng kể, tăng 19% so với cùng kỳ lên 22,8 triệu tấn trong năm 2017. Sự gia tăng nhu cầu phế liệu trong năm 2017, so với tốc độ tăng trưởng của một con số trong năm 2016, chủ yếu là do sản xuất thép trong khu vực. Sản lượng thép bán thành phẩm của khu vực đã tăng 27% so với năm ngoái lên 26 triệu tấn trong năm 2017.

 

 

Trong số sáu quốc gia trong ASEAN, nhu cầu phế liệu của Việt Nam đạt mức cao nhất là 8,8 triệu tấn, tăng 38% so với năm 2017. Nguồn cung phế liệu trong nước đóng góp khoảng một nửa nhu cầu và khối lượng đã tăng gấp đôi lên 4,6 triệu tấn trong năm 2017. Gần một nửa nhu cầu được nhập khẩu và khối lượng tăng 10% so với cùng kỳ lên 4,4 triệu tấn trong năm. Xuất khẩu phế liệu tại Việt Nam đạt 201.000 tấn, tăng 154% so với năm 2016.

 

Nhu cầu phế liệu cao thứ hai trong khu vực là Indonesia, với tổng khối lượng 5,3 triệu tấn, giảm nhẹ 2,2% so với cùng kỳ năm 2017. Nguồn cung nội địa giảm 10% xuống còn 3,5 triệu tấn trong năm 2017 trong khi nhập khẩu gần gấp đôi về khối lượng lên 1,9 triệu tấn trong cùng kỳ. Xuất khẩu phế liệu từ Indonesia thấp, đạt 70.000 tấn trong năm 2017.

 

Nhu cầu phế liệu của Thái Lan là 3,5 triệu tấn, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2017 trong khi nhập khẩu tăng gần gấp đôi về khối lượng lên 1,7 triệu tấn trong cùng thời kỳ. Xuất khẩu giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 431.162 tấn trong năm 2016 xuống 387,862 tấn trong năm 2017.

 

Nhu cầu phế liệu của Malaysia tăng đáng kể, tăng 37% so với năm ngoái lên 2,97 triệu tấn trong năm 2017. Nguồn cung phế liệu nội địa là khá đủ cho nhu cầu trong nước, đạt 2,4 triệu tấn trong năm 2017, tăng 19% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhập khẩu tăng mạnh, gấp hơn hai lần về khối lượng lên 843.969 tấn trong cùng kỳ. Xuất khẩu không đáng kể. Tuy nhiên, khối lượng xuất khẩu bắt đầu tăng nhiều từ năm 2016, từ 150.748 tấn tăng lên 273,389 tấn trong năm 2017.

 

Nhu cầu phế liệu của Philippines không đáng kể, ở mức 1,5 triệu tấn vào năm 2017. Nhu cầu được cung cấp đủ bởi nguồn trong nước. Philippines là nước xuất khẩu phế liệu ròng lớn nhất trong khu vực. Tuy nhiên, khối lượng xuất khẩu giảm khá nhiều, giảm 34% so với cùng kỳ xuống còn 295.000 tấn trong năm 2017.

 

Ngoài Philippines, Singapore cũng là nước xuất khẩu ròng phế liệu, ở mức 790.154 tấn, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2017. Nhu cầu thép phế trong nước là 658.906 tấn trong năm 2017, tăng 14% so với cùng kỳ. Việc nhập khẩu phế liệu của Singapore không đáng kể do nguồn cung phế liệu nội địa đủ đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, khối lượng nhập khẩu trong năm 2017 thông quan tăng hơn bốn lần lên 225.421 tấn.

 

Nguồn: SEAISI