BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ BÁN CỔ PHIẾU