Phán quyết của Hoa Kỳ về bán phá giá sản phẩm thép nhập khẩu từ Việt Nam

Vào ngày 21 tháng 5, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố các phán quyết cuối cùng rằng thép chống ăn mòn (CORE) và một số sản phẩm thép tấm cán nguội (thép cán nguội) được nhập khẩu từ Việt Nam nhưng được sản xuất từ các sản phẩm nền xuất xứ Trung Quốc đang vi phạm các pháp lệnh chống bán phá giá và chống trợ cấp (AD / CVD) đối với CORE và thép cán nguội nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo thông báo này, Bộ Thương mại sẽ hướng dẫn Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) tiếp tục thu thuế AD/CVD đối với hàng CORE và thép cán nguội của Việt Nam nhưng sản xuất từ các sản phẩm nền có xuất xứ gốc Trung Quốc.

 

 

Luật pháp Hoa Kỳ quy định rằng Bộ Thương mại được quyền kiểm tra phát hiện các trường hợp vi phạm AD/CVD khi mà hàng hóa cùng chủng loại theo lệnh AD/CVD được sản xuất hoàn toàn hay lắp ráp ở một nước thứ ba trước khi nhập khẩu vào Hoa Kỳ.

 

CBP sẽ tiếp tục áp thuế AD và CVD lên các sản phẩm thép CORE nhập khẩu từ Việt Nam nhưng sản xuất từ các sản phẩm nền xuất xứ từ Trung Quốc với tỷ lệ tương ứng là 199,43% và 39,05%. CBP cũng sẽ áp thuế AD và CVD đối với các sản phẩm thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam nhưng sản xuất từ các sản phẩm nền xuất xứ Trung Quốc với mức tương ứng là 199,76% và 256,44%. Các mức thuế này tương đương với mức thuế AD và CVD được áp trước đó đối với các sản phẩm thép cán nguội và CORE nhập khẩu từ Trung Quốc. Các khoản thuế này sẽ được áp dụng đối với tất cả các đơn hàng chưa thanh lý được thực hiện kể từ ngày 4/11/2016 - ngày mà lệnh áp thuế bắt đầu có hiệu lực. Các nhà nhập khẩu và xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa Việt Nam mà được sản xuất từ các sản phẩm nền có xuất xứ Việt Nam hay từ một nước thứ ba sẽ được lựa chọn quyền miễn trừ thuế nếu chứng minh được rằng xuất xứ sản phẩm nền không phải từ Trung Quốc.

 

Các lô hàng CORE từ Việt Nam sang Mỹ tăng từ 2 triệu USD lên 80 triệu USD sau khi áp dụng thuế AD/CVD cho các sản phẩm từ Trung Quốc trong năm 2015. Tương tự, các lô hàng thép cán nguội từ Việt Nam sang Mỹ tăng từ 9 triệu USD lên 215 triệu USD sau khi thuế AD/CVD được áp dụng cho các sản phẩm của Trung Quốc trong năm 2015.

 

Các pháp lệnh thuế này được thực hiện theo yêu cầu của các nhà sản xuất CORE và thép cán nguội trong nước: Steel Dynamics, Inc. (IN), California Steel Industries (CA), AK Steel Corporation (OH), ArcelorMittal USA LLC (IN), Tập đoàn Nucor (NC) và Tập đoàn thép Hoa Kỳ (PA).

 

Đơn vị Thực thi và Tuân thủ pháp luật của Bộ thương mại Hoa Kỳ trực thuộc Ủy ban Thương mại quốc tế chịu trách nhiệm thực thi luật thương mại của Hoa Kỳ và thực hiện theo quy trình minh bạch, công minh tuân thủ luật pháp quốc tế và chỉ dựa trên bằng chứng thực tế.

 

Nguồn từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ.