TRUNG QUỐC SẼ CẮT GIẢM 30 TRIỆU TẤN SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT THÉP TRONG NĂM 2018

Trong phiên họp đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, ngày 5 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Li Keqiang đã đưa ra báo cáo của Chính phủ:

 

GIAI ĐOẠN 5 NĂM QUA (2013-2017)

Trung Quốc đã cắt giảm sản lượng sản xuất thép hơn 170 triệu tấn và sản lượng sản xuất than khoảng 800 triệu tấn trong năm năm qua.

 

 

MỤC TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2018

 

Đẩy mạnh tái cơ cấu nguồn Cung

Phát triển kinh tế của Trung Quốc cần chú trọng đến kinh tế thực. Trung Quốc sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng dư thừa, giảm hàng tồn kho, giảm chi phí, và thúc đẩy các khu vực yếu kém. Trung Quốc sẽ có những bước đi lớn để hợp lý hóa và cắt giảm thuế và phí, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và tiếp tục tăng cường các hoạt động của thị trường nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế.

 

Tiếp tục cắt giảm sản lượng bất hợp lý

Tuân thủ các định hướng thị trường và pháp luật, nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn và các quy định khác nhằm giải quyết tình trạng dư thừa nguồn cung và các nhà máy sản xuất công nghệ lạc hậu. Trung Quốc có kế hoạch cắt giảm sản lượng sản xuất khoảng 30 triệu tấn thép và 150 triệu tấn than trong năm 2018.

 

Theo SteelHome