SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT THÉP TRUNG QUỐC GIẢM ĐÃ THÚC ĐẨY SẢN LƯỢNG CÁC NƯỚC KHÁC TĂNG

Tổng sản xuất thép thô của thế giới theo số liệu báo cáo của 64 quốc gia trong Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) là 139,4 triệu tấn vào tháng 1 năm 2018, tăng 0,8% so với tháng 1 năm 2017.

 

Sản lượng thép thô của Trung Quốc vào tháng 1 năm 2018 là 67,0 triệu tấn, giảm 0,9% so với tháng 1 năm 2017. Nhật Bản sản xuất 9,0 triệu tấn thép thô vào tháng 1 năm 2018, tăng 0,3% vào tháng 1 năm 2017. Ấn Độ đã sản xuất 9,0 triệu tấn thép thô trong tháng 1 năm 2018 , tăng 2,5% vào tháng 1 năm 2017.

 

 

Các nước EU, sản lượng thép thô của Ý vào tháng 1 năm 2018 là 2,0 triệu tấn, tăng 5,3% so với tháng 1 năm 2017. Pháp sản xuất 1,4 triệu tấn thép thô trong tháng 1 năm 2018, tăng 3,0% so với tháng 1 năm 2017. Tây Ban Nha sản xuất 1,1 triệu tấn trong tháng 1 năm 2018, giảm 1,0% so với tháng 1 năm 2017.

 

Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 1 năm 2018 là 3,2 triệu tấn, tăng 7,6% so với tháng 1 năm 2017.

Mỹ sản xuất 6,8 triệu tấn thép thô trong tháng 1 năm 2018, giảm 2,2% so với tháng 1 năm 2017.

Sản lượng thép thô của Braxin vào tháng 1 năm 2018 là 2,9 triệu tấn, tăng 1,3% so với tháng 1 năm 2017.

Tỷ lệ sử dụng năng lực thép thô của 64 quốc gia vào tháng 1 năm 2018 là 70,0% thấp hơn 0,2% so với tháng 1 năm 2017 và cao hơn 0,7% so với tháng 12 năm 2017.

 

 

Theo Worldsteel.org