VIỆT NAM TĂNG 14 BẬC VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TOÀN CẦU

Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh năm 2018 (Doing Business 2018 report) , một nghiên cứu theo dõi mức độ thuận lợi kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên thế giới của Nhóm Ngân hàng Thế giới vừa công bố, có chủ đề "Môi trường kinh doanh 2018: Cải cách để tạo việc làm", Việt Nam tiếp tục được tăng hạng về môi trường kinh doanh khi xếp hạng 68/190 nền kinh tế được đánh giá, tăng thêm 14 bậc so với năm 2017; với số điểm 67,93 trên thang 100.

 

Trong khảo sát năm nay, WB đánh giá các nền kinh tế dựa trên 10 tiêu chí, trong đó có mức độ thuận lợi trong việc cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp, xin giấy phép xây dựng, nộp thuế, giao thương quốc tế, thực thi hợp đồng vay vốn... trong đó lĩnh vực Việt Nam dược xếp hạng cao nhất là xin giấy phép xây dựng, hạng 20, và thấp nhất là xử lý khi mất khả năng thanh toán, hạng 129.

 

Chắc chắn đây là dấu hiệu chứng tỏ mức độ hấp dẫn của thị trường Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài đang ngày càng khả quan hơn.

 

Nguồn: FBNC