Việt Nam trở thành nước có sản lượng sản xuất và tiêu thụ thép tăng nhanh nhất thế giới

Sản lượng thép thô của thế giới theo số liệu thống kê của 66 quốc gia trong tháng 9/2017 đạt 141,4 triệu tấn, tăng 5,6% so với tháng 9/2016. Trong 9 tháng đầu năm 2017, khu vực Châu Á có tốc độ tăng trưởng trong sản lượng thép sản xuất ra cao nhất đạt 5,9% so với cùng kỳ 2016. Kinh tế tăng trưởng cao đưa VN trở thành nước có sản lượng sản xuất thép tăng nhanh nhất thế giới năm 2017 với tỷ lệ 24,2%.

Sản xuất thép trong nước của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2017 tăng trưởng so với cùng kỳ, đạt hơn 15,4 triệu tấn, tăng 24,2 % so với cùng kỳ 2016.

Sản lượng thép thô của thế giới 9 tháng đầu năm 2017 đạt 1.266,9 triệu tấn, tăng 5.6% so với cùng kỳ năm 2016. Sản lượng của Châu Á đạt 876,3 triệu tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ 2016. Châu Âu đạt 126,4 triệu tấn trong 9 tháng đầu năm 2017, tăng 4,1% so với cùng kỳ 2016. Sản lượng của Bắc Mỹ đạt 86,7 triệu tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ 9 tháng đầu năm 2016. Các nước C.I.S sản xuất 76,4 triệu tấn thép thô trong 9 tháng đầu năm 2017, tương đương sản lượng cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 9/2017 là 71,8 triệu tấn, tăng 5,3% so với tháng 9/2016. Nhật Bản sản xuất được 8,6 triệu tấn thép trong tháng 9/2017, cũng tăng 2,0% so với tháng 9/2016.

Ở khu vực Châu Âu, Pháp sản xuất được 1,3 triệu tấn thép trong tháng 9/2017, tăng 3,2% so với tháng 9/2016. Sản lượng thép của Ý trong tháng 9/2017 là 2,2 triệu tấn, tăng 8,3% so với tháng 9/2016. Tây Ban Nha sản xuất được 1,3 triệu tấn thép trong tháng 9/2017, tăng 6,7% so với năm 2016.

Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất được 3,0 triệu tấn thép trong tháng 9/2017, tăng 13,0% so với tháng 9/2016.

Mỹ sản xuất 6,7 triệu tấn thép trong tháng 9/2017, tăng 8,6% so với tháng 9/2016

Braxin sản xuất trong tháng 9/2017 được 3,0 triệu tấn, tăng 7,6% so với tháng 9/2016.

Trong tháng 9/2017, sản lượng thép của 66 nước trên thế giới đã đạt tỷ lệ 73,5% công suất, tăng 2,8% so với tháng 9/2016 và 0,6% so với tháng 8/2017.