VIỆT NAM TRỞ THÀNH NƯỚC NHẬP KHẨU THÉP LỚN THỨ HAI TỪ TRUNG QUỐC

Nhu cầu phát triển hạ tầng cao cùng với chính sách thương mại chưa hợp lý khiến Việt Nam trở thành nước nhập khẩu thép lớn thứ hai từ Trung Quốc.

 

Theo số liệu báo cáo của Tổng Cục Hải Quan Trung Quốc, đứng đầu trong các nước nhập khẩu thép từ Trung Quốc là Hàn Quốc với kim ngạch từ đầu năm 2017 đến hết tháng 9 là 5.685.264.453 USD.

 

Sản lượng xuất khẩu của Trung Quốc sang Việt Nam từ đầu năm nay đến hết tháng 9 đạt 6.037.231,277 tấn thép các loại tương đương kim ngạch 3.487.286.804 USD. Việt Nam là quốc gia đang phát triển với nhu cầu phát triển hạ tầng cao. Thêm vào đó chính sách thương mại của Việt Nam còn nhiều hạn chế khi còn thiếu các hàng rào thuế quan bảo hộ nền sản xuất trong nước. Những lý do này khiến cho cán cân thương mại của Việt Nam luôn là nhập siêu, các nhà sản xuất trong nước gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu. Và Việt Nam đã trở thành nước nhập khẩu thép lớn thứ hai từ Trung Quốc. 

 

TOP 20 Quốc gia nhập khẩu thép từ Trung Quốc năm 2017

 

Nguồn: Tổng Cục Hải Quan Trung Quốc