Tin tức ngành

Theo thông báo của Cục thuế Hải quan Nhà Nước hôm 15/12/2017, Trung Quốc sẽ điều chỉnh thuế xuất khẩu đối với các s  >>
Giá nguyên vật liệu đầu vào cho ngành sản xuất thép tăng cao trong thời gian vừa qua gây áp lực buộc các doanh ngh  >>
Theo Moody's Investors Service, lợi nhuận của các công ty thép Ấn Độ có thể sẽ tăng cao trong năm tới mặc dù giá nguyên li  >>
Sản lượng thép thô của thế giới theo số liệu thống kê của 66 quốc gia trong tháng 9/2017 đạt 141,4 triệu tấn, tăng 5,6% so với tháng 9/2016.   >>