Tin tức ngành

  Giá thép xây dựng trên thị trường thế giới từ đầu tháng 6 đến nay liên tục tăng. Giá giao dịch trung bình h  >>
  Việt Nam là một trong những quốc gia cho phép nhập khẩu phế liệu để làm nguyên liệu cho ngành sản xuất.  >>
Các doanh nghiệp muốn xuất khẩu thép sang Hoa Kỳ phải tuân thủ theo luật pháp và những yêu cầu về nguồn gốc xu  >>
Theo số liệu ước tính, trong năm 2017, sản lượng thép phế liệu trên toàn cầu đạt 750 triệu tấn, và 630 triệu tấn tro  >>