Thông tin thị trường

Thị trường thép toàn cầu tiếp tục được đánh giá là tiềm ẩn nhiều rủi ro về các xung đột thương mạ  >>
  Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội sắt thép Hàn Quốc, từ tháng 1 đến tháng 5, tổng sản lượng phôi thép nhập kh  >>
  Kể từ hôm 13/6, tỷ giá Nhân dân tệ đã giảm 3,4%. Trong vòng 10 ngày liên tiếp vừa qua, đồng nội tệ của Trung Qu  >>
  Hiệp hội Thép Thế Giới vừa công bố ấn bản số liệu Thép Thế giới năm 2018. Ấn phẩm mang đến một  >>