Thông tin từ VIS

Ngày 13/7 vừa qua Công đoàn Các KCN Tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội thi “Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi năm 2019  >>
Để tạo điều kiện chăm lo sức khỏe cho CBCNV, tạo cơ hội cho tất cả các thành viên của Thép Việt   >>
Chi tiết