Achievments

TT

Danh hiệu

Năm

Đơn vị trao giải

Năm 2017

01

TOP 50 thương hiệu phát triển bền vững

Năm 2017 Báo Thương hiệu và Công luận
02

Chứng nhận hàng Việt Nam Chất lượng cao

Năm 2017 Hội DN hàng VN chất lượng cao

Năm 2016

01

Bằng khen của Bộ Tài Nguyên Môi trường

Năm 2016 Bộ Tài Nguyên Môi trường
02

Bằng khen tặng doanh nghiệp tiêu biểu tiên phong trong đổi mới công nghệ phát triển kinh tế xanh 

Năm 2016 Báo Tài nguyên Môi trường
03

Chứng nhận hàng Việt Nam Chất lượng cao

Năm 2016 Hội DN hàng VN chất lượng cao

Năm 2015

01

Bằng khen của Bộ Xây dựng

Năm 2015 Bộ Xây dựng
02

Bằng khen tặng doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế 

Năm 2015 Cục Thuế Hưng Yên
03

Chứng nhận hàng Việt Nam Chất lượng cao

Năm 2015 Hội DN hàng VN chất lượng cao

Năm 2014

01

Bằng khen của Bộ Xây dựng

Năm 2014  Bộ Xây dựng
02

Chứng nhận hàng Việt Nam Chất lượng cao

Năm 2014 Hội DN hàng VN chất lượng cao

Năm 2013

01 Huân chương lao động hạng ba

Năm 2013

Chủ tịch nước
02 Chứng nhận hàng Việt Nam Chất lượng cao Năm 2013

Hội DN hàng VN chất lượng cao

Năm 2010

01

Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Năm 2010

Thủ tướng Chính Phủ

02

Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ

Năm 2010

Thủ tướng Chính Phủ

03

Giải Bạc Chất lượng Quốc gia

Năm 2010

Thủ tướng Chính Phủ

04

Cúp vàng Thương hiệu Chứng khoán uy tín và Công ty Cổ phần hàng đầu Việt Nam

Năm 2010

Ủy ban chứng khoán Việt Nam và N.hàng NN Việt Nam

05

Cờ Thi đua xuất sắc của TLĐ Lao động Việt Nam

Năm 2010

TLĐ Lao Động Việt Nam

06

Cúp Phố Hiến

Năm 2010

Tỉnh Hưng Yên

07

Bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Năm 2010

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Năm 2009

01

TOP 10 Sao vàng đất Việt

Năm 2009

Hội doanh nghiệp trẻ Việt nam

02

Cờ Thi đua xuất sắc của TLĐ Lao động Việt Nam

Năm 2009

TLĐ Lao Động Việt Nam

03

Cúp Phố Hiến

Năm 2009

Tỉnh Hưng Yên

04

Bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Năm 2009

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

05

Cờ thi đua của Bộ Xây Dựng

Năm 2009

Bộ Xây Dựng

06

Cúp vàng Thương hiệu Chứng khoán uy tín và Công ty Cổ phần hàng đầu Việt Nam

Năm 2009

Ủy ban chứng khoán Việt Nam và N.hàng NN Việt Nam

Năm 2008

01

Cúp vàng Thương hiệu Chứng khoán uy tín và Công ty Cổ phần hàng đầu Việt Nam

Năm 2008

Ủy ban chứng khoán Việt Nam và N.hàng NN Việt Nam

02

Cúp vàng hội nhập kinh tế quốc tế

Năm 2008

UBQG về hợp tác Q.tế và báo Người đại biểu Nhân dân

03

Cúp vàng dành cho Thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam

Năm 2008

Bộ Xây dựng

04

02 Huy chương vàng tại Hội chợ Thương mại quốc tế EXPO’2008 dành cho 02 sản phẩm thép thanh và thép cuộn VIS

Năm 2008

Bộ Công Thương

05

02 Huy chương vàng tại Hội chợ Thương mại quốc tế Xây dựng & Vật liệu Xây dựng VICONSTRUCT’2008 dành cho 02 sản phẩm thép thanh và thép cuộn VIS

Năm 2008

Bộ Xây dựng

06

02 Huy chương vàng tại Hội chợ TMại quốc tế VIETBUILD’2008 dành cho 02 sản phẩm thép thanh và thép cuộn VIS

Năm 2008

Bộ Xây dựng

07

Bằng khen tặng “Doanh nghiệp có thành tích suất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực vào sự phát triển của dộng đồng doanh nghiệp Việt nam”

Năm 2008

Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt nam

Năm 2007

01

Cúp vàng thương hiệu hội nhập WTO

Năm 2007

Bộ Thương mại

Năm 2005

01

Chứng nhận Thép Việt-Ý là thương hiệu uy tín 2005 trong 20 thương hiệu do độc giả báo Thương mại và thương mại điện tử (E-tradenews) bình chọn

Năm 2005

UBQG về Hợp tác Quốc tế và báo Thương Mại

Năm 2003

01

Cúp vàng dành cho Doanh nghiệp tiêu biểu của Bộ xây dựng tại “Triển lãm 45 năm ngành Xây dựng Việt Nam 2003”

Năm 2003

Bộ Xây dựng

02

02 Huy chương vàng tại Hội chợ Thương mại quốc tế EXPO’2003 dành cho 02 sản phẩm thép thanh và thép cuộn VIS

Năm 2003

Bộ Thương mại

03

02 Giấy chứng nhận Nhãn hiệu có Uy tín tại Việt Nam dành cho 02 sản phẩm thép thanh và thép cuộn VIS

Năm 2003

Bộ Khoa học và Công nghệ

04

02 Huy chương vàng thép cuộn và thép thanh VIS Triển lãm quốc tế vật liệu xây dựng và nội thất 2003

Năm 2003

Bộ Xây Dựng